Renovace štukové fasády


V roce 2016 jsme realizovali opravu štukové fasády v Lucemburské ul., Praha 3-Žižkov.
Bylo provedeno: sešití – sanace horní římsy, oprava všech říms, lokální oprava jádrové omítky, výměna klempířských prvků , celoplošná montáž štukové omítky, fasádní nátěr, ošetření proti graffiti.